Rygg.png

HATEFULLE YTRINGER

En midlertidig utstilling laget i samarbeid med elever fra Kommunikasjon og kultur ved Elverum videregående skole

Åpningstider

Alle dager
Kl. 10 til 17
«Uden Aand er Livet Ingen Ting.»