Vidar Sandbeck

Mulitkunstneren Vidar Sandbeck levde og virket det meste av sitt liv i Åmot. På oppdrag fra og i samarbeid med Åmot kommune og Sandbeckstiftelsen, har Anno Glomdalsmuseet ansvaret for å formidle den mangfoldige kulturarven etter Vidar Sandbeck.

Vidar_Sandbeck2-562x570.jpg

Offisiell nettside for Vidar Sandbeck


Siden driftes av Anno Glomdalsmuseet og Åmot kommune