Hopp til hovedinnhold

Forskning

Tidligere publikasjoner ved Glomdalsmuseet er preget av kunnskap om gjenstander, byggeskikk, og livet i det førindustrielle samfunnet. I dag er kulturelt mangfold et prioritert perspektiv i forskningen.

Siden 2000-tallet har Glomdalsmuseets arbeid med kulturelt mangfold i stor grad vært knyttet til representasjon av nasjonale minoriteter, nyere tids innvandrere, og urbefolkning i formidlingen. I dag jobber museet med kulturelt mangfold også  forhold til de mer "tradisjonelle" delene av museet, slik som samlingene av gjenstander, hus, foto, og i fortellingene vi knytter til dem.

Hvordan museet formidler kulturelt mangfold og bidrar til inkludering, handler også om hvordan publikum oppfatter og bruker museet. Publikums erfaringer i museer er veldig forskjellige og avhengig av deres interesser, og kulturelle og sosiale bakgrunn. Det er derfor et mål at forskningen ved Glomdalsmuseet skal bidra til kunnskap som kan skape tilhørighet til historie og samfunn på tvers av sosiale og kulturelle forskjeller.

Per 2019 har Glomdalsmuseet en førstekonservator med kulturelt mangfold som arbeidsfelt, og en stipendiat tar sin forskerutdanning ved University of Leicester - Museum Studies. Forskning ved Glomdalsmuseet baseres på plan for forskning i Anno museum (2018-2022). Du kan lese mer om forskning i Anno museum her

Utvalgte forskningsprosjekt og publikasjoner:

For publikasjoner om Glomdalsmuseet eller publikasjoner utgitt av museets ansatte anbefaler vi at du tar kontakt med biblioteket, eller søker i Glomdalsmuseets bokdatabase i Oria.

Ansatte med forskning som arbeidsfelt ved Glomdalsmuseet:

Mari Østhaug Møystad

Mari Østhaug Møystad

konservator | romanifolkets/taternes kultur og historie

Sigurd Solhaug Nielsen

Sigurd Solhaug Nielsen

forskningskoordinator, Anno museum | førstekonservator NMF, Glomdalsmuseet
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2