Hopp til hovedinnhold

Folkemuseene i mangfoldige samfunn – publikums erfaringer av forskjellighet og tilhørighet

Boka «Folkemuseene i mangfoldige samfunn – publikums erfaringer av forskjellighet og tilhørighet» er en vitenskapelig publikasjon med fokus på folkemuseenes rolle i dagens mangfoldige samfunn.

Boka ønsker å stimulere til en fordypet og fornyet faglig samtale om hva folkemuseene kan være i dag og hvordan de oppleves av publikum. Publikasjonen er et resultat av et treårig forskningsprosjekt. Les mer om prosjektet her

Folkemuseene i Norge ble til i en tid preget av nasjonsbygging og kulturell homogenisering. Hvilken rolle spiller folkemuseene i et moderne og sammensatt samfunn? Hvordan tilpasser folkemuseene seg et stadig mer mangfoldig publikum? Hvilke dimensjoner av mangfold erfarer de besøkende i folkemuseene?

Boka henvender seg til museumsansatte, forskere, lærere, lærerstudenter og andre som interesserer seg for mangfoldstematikk. Kapitlene er skrevet av en rekke fagfolk ved ulike museer i Norge, i tillegg til fagpersoner fra universitet- og høgskolesektoren. Redaktører for boka er førstekonservator Sigurd Solhaug Nielsen, Anno museum, og professor Thor-André Skrefsrud, Høgskolen i Innlandet.

Alle kapitler er fagfellevurdert unntatt forordet. Boka er utgitt på Oplandske bokforlag, og kan bestilles fra forlaget: https://oplandskebokforlag.no/

Boka inneholder følgende kapitler:

Forord - Opptining av frosne øyeblikk
Thomas Hylland Eriksen

Kapittel 1

Innledning: Folkemuseene i fortid og nåtid – om tilhørighet, mangfold og behovet for publikumsstudier
Sigurd Solhaug Nielsen
Thor-André Skrefsrud

Kapittel 2

Norskamerikaneres møte med Norsk utvandrermuseum – transkulturelle forhandlinger om identitet
Terje Mikael Hasle Joranger

Kapittel 3

Liv i stuene og Skuledagen – samarbeid om interkulturell læring mellom museum og skole
Kristin Skinstad van der Kooij

Kapittel 4

Potensialet for publikums interkulturelle forståelse i møte med «MEG – jeg vil fortelle deg noe»
Thor-André Skrefsrud

Kapittel 5

Ikkje berre utanfor – nyansar og kompleksitet i musea sitt arbeid med utanforskap
Ole Aastad Bråten

Kapittel 6

Begeistring som kritikk – underholdningens ambivalens på museum
Maja Musum

Kapittel 7

«Velkommen til Tomta» – ikke-brukeres opplevelser av det lokale museet
Hans Philip Einarsen

Kapittel 8

Emosjonelle møter med gamle dager – barn og familiers forhandling av tilhørighet i folkemuseene
Sigurd Solhaug Nielsen

Kapittel 9

Folkemuseer og stedstilknytning – en publikumsundersøkelse ved seks folkemuseer i Innlandet 
Sigurd Solhaug Nielsen
Trond Solhaug

Kapittel 10

Gatekunst rundt væreiergården i Folkeparken Friluftsmuseum – rom og relevans for nye publikumsgrupper
Marit Aure
Marianne A. Olsen

Kapittel 11

Minoritetenes bruk av norske folkemuseer – refleksjoner over folkemuseenes oppdrag basert på feltsamtaler med innvandrere
Hans Jørgen Wallin Weihe
Whyn Lam

Kapittel 12

Folkemuseum: Mangfoldsarbeidets slagmark eller sted for kritisk tenkning?
Thomas Michael Walle

Noen av kapitlene er presentert av forfatterne i disse filmene:

Maja og Hans Philip om de som ikke går på museum

  • 1/1

Marit og Marianne om Folkeparken Friluftsmuseum

  • 1/1

Ole om utanforskap - Valdresmusea

  • 1/1

Terje om Norskamerikaneres møte med Norsk utvandrermuseum

  • 1/1

Sigurd om emosjoner og tilhørighet i folkemuseene

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Hans Jørgen og Whyn Minoritetenes bruk av folkemuseer

  • 1/1

Kristin - Interkulturell læring mellom museum og skole

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2