Hopp til hovedinnhold

Om Glomdalsmuseet

Glomdalsmuseet er kulturhistorisk museum for Solør og Østerdalen. Museumsparken inneholder 92 hus fra dette området. Det flerkulturelle Hedmark er også et viktig tema museet jobber med. Siden 2000 har Glomdalsmuseet hatt nasjonalt ansvar for dokumentasjon av romanifolkets/taternes kultur og historie.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2