Hopp til hovedinnhold

Samlinger

Glomdalsmuseets samlinger består av bygninger, gjenstander, foto, bøker og arkivalia fra alle tider og steder. Som kulturhistorisk museum for Solør og Østerdalen har Glomdalsmuseet mye med direkte tilknytning til dette området, men mange av gjenstandene er langt mer bereist enn det. Museet har også nasjonale og regionale oppgaver som gjør at samlingene er svært sammensatte.

Et kulturhistorisk skattkammer

  • Koffert med klistremerker fra reiser

Det er kun en liten del av samlingene som er utstilt til enhver tid. Det meste befinner seg lagret i klimaregulerte magasiner. Disse gjenstandene kan du allikevel få se hvis du henvender deg til museet, og vet hva du er ute etter.