Hopp til hovedinnhold

Gammeldoktoren og Glomdalsmuseets medisinhistoriske samling

Glomdalsmuseet har en betydelig samling gjenstander fra medisinhistorien i tillegg det som vises i «Gammeldoktoren», utstillingen om distriktslegens virke i tida 1850 til 1950. Samlingen representerer flere behandlingsmetoder både innen folkemedisin og skolemedisinen. Den viser en utvikling i hva man trodde virket og bredden i hva en distriktslege hadde for oppgaver.

Årelatingsredskaper er eksempler på objekter som har kommet inn tidlig i museets historie.

  • Årelaterbile av ljå.
    1/1
  • Årelaterbile med utløsermekanisne. Dekorert med akantusmønster som er gravert inn
    1/1

Elektrisitet er også noe man fra ganske tidlig i historien trodde kunne hjelpe i behandling av sykdom og plager .

  • Apparat i trekasse med lokk hengslet på langsida. Inne i lokket er det trykt bruksanvisning. Brukt mot sykdom.
    1/1

Årelatingsredskaper er godt representert i samlingen. Dette er i hovedsak årelaterbiler og snepperter, som ble brukt til å få hull på huden med for å tappe blod fra en åre. Bilen er en enkel liten kniv, mens sneppertene har en utløsermekanisme, fjær og gjerne flere kniver. Årelating var en behandlingsmetode man trodde på helt framedisinens tidlige historie og til 1900-tallet, til tross for at skolemedisinen hadde utviklet vitenskapelig basert kunnskap som gikk bort i fra dette. Tanken var at en ved å tappe blod kunne enten rense kroppen eller rette opp væskebalansen.

På1980-tallet startet et mer systematisk arbeid med å samle inn og dokumenteregjenstander fra distriktslegevirksomheten i regionen vår. Siden da, har etutvalg fra Legeforeningen i Hedmark arbeidet med å utvikle utstillingenGammeldoktoren. Utvalget er en fagkomite som også hjelper Glomdalsmuseet med åforvalte samlingen av medisinhistoriske gjenstander. Nå blir samlingen registrertog lagt ut på Digitalt Museum

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2