Anna Skavhaugen (1888-1985)

Fargerik foregangskvinne fra Nordskogbygda

Anna Skavhaugen gav en stor gjenstandssamling til Glomdalsmuseet på sine eldre dager. Dessuten en rekke bøker, arkivalia og elevarbeider fra kunst- og håndverksutdanningen.

Møbler og interiører

Anna tegnet faner, bannere og gravmonumenter og modeller av gamle møbler. Noen av møblene fikk hun laget av snekker Jens Engen i Nordskogbygda.

Kjoler, kyser og kniplinger

Tekstilsamlingen er stor og innholdsrik

Samlingen med elevarbeider inneholder frihåndstegning, teknisk tegning, mønsterkomposisjoner, billedvevkartong, møbeldesign m.m.