Hopp til hovedinnhold

Dagfinn Grønoset

Fotoarkivet etter Dagfinn Grønoset utgjør en unik dokumentasjon av mennesker og steder han berørte gjennom sin karriere som journalist og forfatter. Arkivet forvaltes i dag av Glomdalsmuseet.

Journalist og forfatter Dagfinn Grønoset var født i Trysil, men bodde store deler av livet i Elverum. Herfra reiste han ut i de store skogområdene inn mot svenskegrensen, hvor han møtte mennesker som bar på livshistorier preget av slit og hardt arbeid. Gjennom sitt forfatterskap og sin journalistgjerning ga Dagfinn Grønoset stemme til en generasjon som var i ferd med å forsvinne ut av vår tid og vår bevissthet, en generasjon som opplevde et samfunn fjernt fra etterkrigstidens overflodssamfunn.

I 2020 var det 100 år siden Dagfinn Grønoset ble født. Dette ble markert med nettutstillinger og kåseri. Se de her. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2