(Foto/Photo)

Velkommen

til Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter

Hva gjør vi?

Senteret dokumenterer, arkiverer, og formidler materielle og immateriell uttrykk tilknyttet minoritetskulturer i Hedmark fylke. Det er en integrert del av Glomdalsmuseets virksomhet og er en sentral bidragsyter i museets flerkulturelle profil. Senteret ble opprettet som et prøveprosjekt i 2003-2005, og som et varig tiltak fra 2006, basert på Hedmark Fylkeskommunes handlingsplan for det flerkulturelle Hedmark.

 (Foto/Photo)

Lurer du på hva vi har gjort før?

Les våre årsrapporter her

Senterets mål er å:


  • Gjenspeile fortidens og dagens flerkulturelle Hedmark
  • Skape levende formidling av folks liv på individnivå
  • Være en kanal for minoritetsstemmer
  • Normalisere kulturelt mangfold
  • Være en pådriver for integrering


Lurer du på hva vi holder på med nå? Eller hva vi har holdt på med før?