Hopp til hovedinnhold

Sørsamisk formidling på Glomdalsmuseet

Visste du at det er et samisk reinbeitedistrikt i Hedmark?Det er lokalisert i Engerdal og er den sørligste bosetningen av samer i Norge. Svahken sijte er distriktets samiske navn, og det er hovedsakelig samene i Svahken sijte sin kultur vi formidler her på Glomdalsmuseet.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2