Svahken Sijte - en fotoutstilling

Utstillingen ble vist på Glomdalsmuseet fra 01. august 2011 til 1. januar 2012. Den gir et lite innblikk i hvordan et arbeidsår ved den sørsamiske folkegruppen i Engerdal kan se ut.

Utstillingen er et resultat av et dokumentasjonsprosjekt med målsetting om å dokumentere samtlige av de åtte samiske årstidene og virksomheten i reindriftsnæringen innenfor Svahken Sijte (tidligere Elgå reinbeitedistrikt). Det er i utstillingsarbeidet lagt vekt på å få frem helhetsperspektivet i verdikjeden og reindriften i et miljøperspektiv. Andre tema som også ble dokumentert er materiell kultur, samisk sløyd/håndverk, viktige sosiale markeringer, samt barns oppvekst innenfor den sørsamiske befolkningen i Engerdal. Prosjektet ble gjennomført i et samarbeid mellom Svahken Sijte, Engerdal kommune og Glomdalsmuseet. Alle foto er ved Burny Iversen.  

Se noen av bildene fra dokumentasjonsprosjektet her. Det er ikke de samme bildene som er benyttet i utstillingen.

 • 1/13
 • 2/13
 • 3/13
 • 4/13
 • 5/13
 • 6/13
 • 7/13
 • 8/13
 • 9/13
 • 10/13
 • 11/13
 • 12/13
 • 13/13