Svahken Sijte - en fotoutstilling

Utstillingen ble vist på Glomdalsmuseet fra 01. august 2011 til 1. januar 2012. Den gir et lite innblikk i hvordan et arbeidsår ved den sørsamiske folkegruppen i Engerdal kan se ut.

 • (Foto/Photo)

Utstillingen er et resultat av et dokumentasjonsprosjekt med målsetting om å dokumentere samtlige av de åtte samiske årstidene og virksomheten i reindriftsnæringen innenfor Svahken Sijte (tidligere Elgå reinbeitedistrikt). Det er i utstillingsarbeidet lagt vekt på å få frem helhetsperspektivet i verdikjeden og reindriften i et miljøperspektiv. Andre tema som også ble dokumentert er materiell kultur, samisk sløyd/håndverk, viktige sosiale markeringer, samt barns oppvekst innenfor den sørsamiske befolkningen i Engerdal. Prosjektet ble gjennomført i et samarbeid mellom Svahken Sijte, Engerdal kommune og Glomdalsmuseet. Alle foto er ved Burny Iversen.  

Se noen av bildene fra dokumentasjonsprosjektet her. Det er ikke de samme bildene som er benyttet i utstillingen.

 • (Foto/Photo)
  1/13
  (Bilde 1 av 13)
 • (Foto/Photo)
  2/13
  (Bilde 2 av 13)
 • (Foto/Photo)
  3/13
  (Bilde 3 av 13)
 • (Foto/Photo)
  4/13
  (Bilde 4 av 13)
 • (Foto/Photo)
  5/13
  (Bilde 5 av 13)
 • (Foto/Photo)
  6/13
  (Bilde 6 av 13)
 • (Foto/Photo)
  7/13
  (Bilde 7 av 13)
 • (Foto/Photo)
  8/13
  (Bilde 8 av 13)
 • (Foto/Photo)
  9/13
  (Bilde 9 av 13)
 • (Foto/Photo)
  10/13
  (Bilde 10 av 13)
 • (Foto/Photo)
  11/13
  (Bilde 11 av 13)
 • (Foto/Photo)
  12/13
  (Bilde 12 av 13)
 • (Foto/Photo)
  13/13
  (Bilde 13 av 13)