Hopp til hovedinnhold

Svahken Sijte - en fotoutstilling

Utstillingen ble vist på Glomdalsmuseet fra 01. august 2011 til 1. januar 2012. Den gir et lite innblikk i hvordan et arbeidsår ved den sørsamiske folkegruppen i Engerdal kan se ut.

 • Rein som blir flytta av reineiere på fjellet

Utstillingen er et resultat av et dokumentasjonsprosjekt med målsetting om å dokumentere samtlige av de åtte samiske årstidene og virksomheten i reindriftsnæringen innenfor Svahken Sijte (tidligere Elgå reinbeitedistrikt). Det er i utstillingsarbeidet lagt vekt på å få frem helhetsperspektivet i verdikjeden og reindriften i et miljøperspektiv. Andre tema som også ble dokumentert er materiell kultur, samisk sløyd/håndverk, viktige sosiale markeringer, samt barns oppvekst innenfor den sørsamiske befolkningen i Engerdal. Prosjektet ble gjennomført i et samarbeid mellom Svahken Sijte, Engerdal kommune og Glomdalsmuseet. Alle foto er ved Burny Iversen.  

Se noen av bildene fra dokumentasjonsprosjektet her. Det er ikke de samme bildene som er benyttet i utstillingen.

 • Samiske reineiere som kikker etter rein
  1/13
 • Rein som blir flytta av reineiere på fjellet
  2/13
 • 3/13
 • Flytting av rein på fjellet
  4/13
 • Rein på vei inn i reingjerde
  5/13
 • Rein i reingjerde i Svahken Sijte
  6/13
 • Samiske reineiere driver reinen inn i reingjerdet
  7/13
 • Rein i reingjerdet i Svahken Sijte
  8/13
 • Rein i reingjerdet i Svahken Sijte om i mørket
  9/13
 • Fire rein som går i fjellet
  10/13
 • Rein som går i fjellet
  11/13
 • Rein som beiter i fjellet
  12/13
 • Rein som beiter
  13/13
Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 2