Hopp til hovedinnhold

Samisk jubileum i 2017

6. februar 2017 er 100 år siden det første samiske landsmøtet ble avholdt og dette skal markeres mange steder i landet. Landsmøtet var det første hvor samene var samlet for å arbeide for felles samiske saker på tvers av landegrensene

  • Fire rein som går i fjellet

I Hedmark vil jubileet selvsagt også markeres. Det er oppnevnt en gruppe som skal jobbe med flere prosjekter parallelt. Det skal jobbes med sørsamisk musikkarv, skoleformidling til elever i Engerdal-, Trysil- og Elverum kommune, samt formidling, rekonstruksjon og skjøtsel av samisk boplass i Guttu. 

360 - Søk
Gruppens som jobber med jubileumet består av:

 Svahken Sijte:
•Ristin Mortensson 
•Elin Fjellheim
•Marie Kristine Lorentzen
•Marje Helena Fjellheim Mortensson

Engerdal kommune:
•Bjarne Granli

Hedmark fylkeskommune:
•Mostafa Pourbayat

Anno museum Glomdalsmuseet:
•Laila Bækkevold
•Christine Furuberg
•Marit Nerhagen
•Mari Møystad
•Leif Ingvar Ranøien
•Jorunn E. Gunnestad