Hopp til hovedinnhold

Leve med forskjeller

Alle er forskjellige og alle har unike historier å fortelle. Prosjektet ‘Leve med forskjeller’ er et dokumentasjons- og formidlingsprosjekt hvor vi ønsker å stimulere til nysgjerrighet for alle de ulike menneskene som omgir oss.

  • Portretter av 12 mennesker som er med i filmprosjektet "Leve med forskjeller"
    1/1

I dette prosjektet bruker vi video til å intervjue et større antall personer med tilknytning til Hedmark og innlandet. Vi oppsøker personer i alle mulige livssituasjoner og med ulik sosial og kulturell bakgrunn; unge og gamle, tilreisende og fastboende, studenter, personer med og uten jobb. 

I intervjuet ber vi folk fortelle om sine barndomsminner, interesser og holdninger, familie, identitet og tilhørighet, og hvordan det oppleves å leve med sosiale og kulturelle forskjeller. Samlet sett vil intervjuene gi et bilde av hvordan det er å leve bo i Hedmark og innlandet i dag. Intervjuene lagres i sin helhet ved Anno museum Glomdalsmuseet. 


Personvern for informanter

Informanter i prosjektet 'Leve med forskjeller' deltar normalt  gjennom et intervju som tas opp på video. Før deltagelse skal du ha mottatt informasjon om prosjektet og gis mulighet til å si ja eller nei til å delta. 

Prosjektet forholder seg til  råd og anbefalinger om innsamling av personopplysninger gitt av Datatilsynet.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli slettet

Hva innebærer deltagelse i prosjektet?
Som informant til et intervju ber vi deg beskrive dine egne erfaringer relatert til  familie, glede og sorg, interesser og holdninger, barndomsminner, kultur og fritid, identitet og tilhørighet.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene som er beskrevet over. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

•    Det er kun prosjektansvarlig og redigerer/klipper som får tilgang til dine data
•    Dine data vil bli lagret digitalt, kun tilgjengelig for prosjektansvarlig og redigerer/klipper. Opptaksutstyr med data på minnebrikker vil lagres i låsbare skap
•    Sitat fra intervjuet kan bli gjengitt i filmer som vises i utstillinger og på internett. Sitat og portrettbilde kan også bli gjengitt i rapporter og presentasjoner. 

Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
- å få rettet personopplysninger om deg
- få slettet personopplysninger om deg
- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du har spørsmål til prosjektet, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Glomdalsmuseet Anno museum
Sigurd Nielsen - Prosjektleder
Førstekonservator
sigurd.nielsen@annomuseum.no, 
tlf 906 22 108

Vi bruker små deler av intervjumaterialet til å lage filmer med tema som ‘hjem og tilhørighet’, ‘glede og sorg’, ‘forskjellighet’, ‘fremtid’ og ‘forandring’. Gjennom fortellingene til et stort mangfold av personligheter vil disse filmene skildre muligheter og utfordringer ved livet som er felles for alle mennesker uansett bakgrunn. Filmene vil i første rekke vises i Glomdalsmuseets utstillinger, og publiseres på internett.

Målet med prosjektet er å stimulere til nysgjerrighet for alle de forskjellige menneskene vi omgir oss med i hverdagen, gjennom dokumentasjon og formidling av kulturelt mangfold i Hedmark.

Hvis du har spørsmål til prosjektet ta kontakt med:

Glomdalsmuseet Anno museum
Sigurd Nielsen - Prosjektleder
Førstekonservator
sigurd.nielsen@annomuseum.no

  • Foto fra et av intervju til prosjektet 'Leve med forskjeller'. Bilde av mann som smiler mens et kamera filmer
    1/1
    Intervju til prosjektet 'Leve med forskjeller'. Foto: Glomdalsmuseet Sigurd Nielsen
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2