Leve med forskjeller

Alle er forskjellige og alle har unike historier å fortelle. Prosjektet ‘Leve med forskjeller’ er et dokumentasjons- og formidlingsprosjekt hvor vi ønsker å stimulere til nysgjerrighet for alle de ulike menneskene som omgir oss.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

I dette prosjektet bruker vi video til å intervjue et større antall personer med tilknytning til Hedmark og innlandet. Vi oppsøker personer i alle mulige livssituasjoner og med ulik sosial og kulturell bakgrunn; unge og gamle, tilreisende og fastboende, studenter, personer med og uten jobb. 

I intervjuet ber vi folk fortelle om sine barndomsminner, interesser og holdninger, familie, identitet og tilhørighet, og hvordan det oppleves å leve med sosiale og kulturelle forskjeller. Samlet sett vil intervjuene gi et bilde av hvordan det er å leve bo i Hedmark og innlandet i dag. Intervjuene lagres i sin helhet ved Anno museum Glomdalsmuseet. 


Personvern for informanter

Vi bruker små deler av intervjumaterialet til å lage filmer med tema som ‘hjem og tilhørighet’, ‘glede og sorg’, ‘forskjellighet’, ‘fremtid’ og ‘forandring’. Gjennom fortellingene til et stort mangfold av personligheter vil disse filmene skildre muligheter og utfordringer ved livet som er felles for alle mennesker uansett bakgrunn. Filmene vil i første rekke vises i Glomdalsmuseets utstillinger, og publiseres på internett.

Målet med prosjektet er å stimulere til nysgjerrighet for alle de forskjellige menneskene vi omgir oss med i hverdagen, gjennom dokumentasjon og formidling av kulturelt mangfold i Hedmark.

Hvis du har spørsmål til prosjektet ta kontakt med:

Glomdalsmuseet Anno museum
Sigurd Nielsen - Prosjektleder
Førstekonservator
sigurd.nielsen@annomuseum.no

  • Intervju til prosjektet 'Leve med forskjeller'. Foto: Glomdalsmuseet Sigurd Nielsen (Foto/Photo)
    1/1
    Intervju til prosjektet 'Leve med forskjeller'. Foto: Glomdalsmuseet Sigurd Nielsen