Romanifolket/taterne

Siden 1500-tallet har romanifolk/tatere vært en del av det norske samfunnet. Deres kultur og historie i Norge er en av de store satsingene på Glomdalsmuseet. Blant annet med en permanent utstilling, Latjo drom, som er en av museets største attraksjoner.