Romanifolket/taterne

Siden 1500-tallet har romanifolk/tatere vært en del av det norske samfunnet. Deres kultur og historie i Norge er en av de store satsingene på Glomdalsmuseet. Blant annet med en permanent utstilling, Latjo drom, som er en av museets største attraksjoner.

Utstillinger

Her finner du informasjon om våre utstillinger som handler om Romanifolket/taternes kultur og historie i Norge