Hopp til hovedinnhold

Latjo drom

Romanifolkets/taternes kultur og historie i Norge er en av de store satsingene på Glomdalsmuseet. Blant annet en utstilling, som er en av museets største attraksjoner.

Utstillingen Latjo Drom

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Utstillingen åpnet våren 2006 og viser romanifolkets/taternes kultur og historie i Norge. Utstillingen er laget i samarbeid med representanter for romanifolket/taterne, og er en bredt anlagt presentasjon av denne nasjonale minoriteten. En mindre del handler om overgrep og statens fornorskningspolitikk.

Norge har vært flerkulturelt i mange hundre år. Fra å være et tradisjonelt folkemuseum er Glomdalsmuseet i stadig større grad en formidler av vårt flerkulturelle samfunn. Nasjonale minoriteter som skogfinner og sørsamer har vært en del av museets formidling gjennom flere tiår. I utgangspunktet var begrunnelsen for å sette i gang arbeidet med en utstilling for romanifolkets/taternes kultur og historie, at norsk kulturhistorie ikke er komplett uten at denne folkegruppen også er med.

Romanifolket/taterne ønsker at det i utstillingen fokuseres på det positive, på det gode humøret (som gjorde slitet og den daglige kampen lettere å bære), på håndverkstradisjonen, samholdet, musikken, de gode historiene, og alle strategiene de brukte for å overleve.

Utstillingen er tilgjengelig hele året i museets hovedbygning.


    Museum24:Portal - 2024.06.11
    Grunnstilsett-versjon: 2