Latjo drom - stasjonsarbeid

Et formidlingsopplegg for 4.-7. trinn

Glomdalsmuseet har et nasjonalt ansvar for formidling av romanifolkets/taternes kultur og historie. Vi har en rekke ulike skoletilbud som har som mål å gi elever og lærere økt kunnskap om denne nasjonale minoriteten. Vi legger også vekt på at romanifolket/taterne har en naturlig plass i norsk kulturhistorie og at de lenge har vært en del av det flerkulturelle Norge.

For 4.-7.trinn:

Gjennom ulike stasjoner får elever en bred innføring i romanifolkets/taternes kultur og historie. Elevene får en omvisning i Glomdalsmuseets permanente utstilling Latjo drom, de får også gjøre noe praktisk ved å lage en gjenstand av ståltråd. De lærer om taternes språk romani og får blant annet lære sangen «Romano Raklo».  Varighet: fra ca 9:30 - 13:00. Tilpasses 60-90 elever fordelt på tre grupper

Når: Kan bookes når som helst, men i god tid.

 • Glenn Frode og Mariann trådarbeid (Foto/Photo)
  1/3
  (Bilde 1 av 3)
 • (Foto/Photo)
  2/3
  (Bilde 2 av 3)
 • (Foto/Photo)
  3/3
  (Bilde 3 av 3)