Hopp til hovedinnhold

Latjo drom, stasjonsarbeid

4.-7. trinn

Gjennom ulike stasjoner får elever en bred innføring i romanifolkets/taternes kultur og historie. Elevene får en omvisning i Glomdalsmuseets permanente utstilling Latjo drom, de får også gjøre noe praktisk ved å lage en gjenstand av ståltråd. De lærer om taternes språk romani og får blant annet lære sangen «Romano Raklo».  

Når: Tirsdag til torsdag i uke 13
Varighet: Fra ca 10 - 13
Antall: 60 elever fordelt på tre grupper

 

 

  • Barn lærer om trådarbeid fra to personer fra tater/romanifolket
    1/3
  • En hesteskulptur i tre men kjerre, en installasjon i utstillingen Latjo drom
    2/3
  • To personer som leser en utstillingstekst i utstillingen Latjo drom. Teksten sier: Norge har vært flerkulturelt i mange hundre år.
    3/3
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2