Hopp til hovedinnhold

Latjo drom

En liten utgave av museets permanente utstilling Latjo drom. Målgruppen for vandreutstillingen er skoleklasser, organisasjoner, bibliotek, museer og andre institusjoner som ønsker å formidle en del av mangfoldet i norsk kulturhistorie.

Vandreutstillingen Latjo drom viser noen grunntrekk ved romanifolket/taterne: handels- og håndverkstradisjonen, språket, musikken og familiesamholdet. En mindre del handler om  myndighetenes politikk for å få slutt på deres reisende livsform.

Taterne/romanifolketen er en av landets fem nasjonale minoriteter. De har vært i skandinavia i fem hundre år. Vandreutstillingen tar opp de samme temaene som de den permanente nasjonale utstillingen om romanifolket/taterne presenterer på Glomdalsmuseet. Utstillingen er laget i samarbeid med romanifolket/taterne og to av deres egne organisasjoner, Taternes Landsforening (TL) og Landsorganisasjonen for romanifolket (LOR).

Målgruppen for utstillingen er skoleklasser, organisasjoner, bibliotek, museer og andre institusjoner og foreninger som ønsker å formidle noe av det kulturelle mangfoldet som vi har hatt i landet vårt i flere hundre år.

Utstillingen består av:

  • 9 bannere.
  • 2 eksemplarer av boka ”Latjo drom – romanifolkets/taternes kultur og historie”.
  • Ved leie av utstillingen kan også boka ”Latjo drom – romanifolkets/taternes kultur og historie” kjøpes inn for videresalg.
  • Utstillingen krever 15-20kvm.
  • Produksjonsår: 2008.
  • Pris: 5000,-.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2