Latjo drom

Glomdalsmuseet har et nasjonalt ansvar for formidling av romanifolkets/taternes kultur og historie. Utstillingen Latjo drom er laget i samarbeid med representanter for taterne/romanifolket, og er en bredt anlagt presentasjon av denne nasjonale minoriteten. En mindre del handler om overgrep og statens fornorskningspolitikk.

For 8.-10.trinn og videregående skole: 

I løpet av omvisningen har vi som mål å gi elever og lærere økt kunnskap om denne nasjonale minoriteten. Vi legger også vekt på at romanifolket/taterne har en naturlig plass i norsk kulturhistorie og at de lenge har vært en del av det flerkulturelle Norge. Innholdet i utstillingen har overføringsverdi for arbeidet med kulturelt mangfold i dagens samfunn, og tema som diskriminering og fordommer er sentrale.

Varighet: ca 1 time

  •  (Foto/Photo)
    1/2
  •  (Foto/Photo)
    2/2