Hopp til hovedinnhold

Latjo drom, omvisning

8.-10. trinn, videregående.

Norge har vært flerkulturelt i flere hundre år. Gjennom denne omvisningen får elevene økt kjennskap til romanifolket/taterne og deres plass i norsk kulturhistorie.  Utstillingen Latjo drom berører temaer som flerkulturelt mangfold, diskriminering og fordommer. 

Varighet: ca 1 time

  • To personer som leser en utstillingstekst i utstillingen Latjo drom. Teksten sier: Norge har vært flerkulturelt i mange hundre år.
    1/2
  • Sitat malt på veggen i utstillingen Latjo drom: Det vi bevisst gjør er å utrydde et folks egenart, deres språk, deres livsform. Under sitatet henger et kjerrehjul og et ror.
    2/2
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2