Latjo drom, den gode reisen - den vanskelige bosettingen

Et formidlingsopplegg for 8.-10. trinn og videregående

Glomdalsmuseet har et nasjonalt ansvar for formidling av romanifolkets/taternes kultur og historie. Vi har en rekke ulike skoletilbud som har som mål å gi elever og lærere økt kunnskap om denne nasjonale minoriteten. Vi legger også vekt på at romanifolket/taterne har en naturlig plass i norsk kulturhistorie og at de lenge har vært en del av det flerkulturelle Norge.

8.-10.trinn, videregående

Utstillingen «Latjo drom, den gode reisen - den vanskelige bosettingen:» tar for seg hvordan romanifolket/taterne på ulike måter har blitt, og fortsatt blir, utsatt for diskriminering. Fokuset er spesielt på spørsmål rundt bosettingen av taterne.

Vi ønsker å utfordre elevene gjennom diskusjon, spørsmål, refleksjon og ettertanke. Utstillingen er også et godt redskap for å belyse hvilke mekanismer som finnes i dag for å inkludere eller ekskludere ulike grupper eller personer.

Utstillingen består av seks ulike tema. Hvert tema har en radiofortelling, en arkivmappe med avisutklipp og sakskort med blant annet fakta og spørsmål. Vandreutstillingen er nå permanent og skoler kan komme til museet for å oppleve utstillingen. Utstillingen kan også lånes ut til skolene. Varighet: ca. 90 min

Når: Kan bestilles når som helst.

 • (Foto/Photo)
  1/2
  (Bilde 1 av 2)
 • (Foto/Photo)
  2/2
  (Bilde 2 av 2)