Hopp til hovedinnhold

Latjo drom, den gode reisen – den vanskelige bosettingen

En vandreutstilling først og fremst rettet mot skolen, som tar for seg hvordan romanifolket/taterne på ulike måter har blitt, og fortsatt blir, utsatt for diskriminering.

Ny vandreutstilling på Glomdalsmuseet

Av Mari Møystad, 24.06.2015

Latjo drom, den gode reisen – den vanskelige bosettingen, er en ny vandreutstilling fra Glomdalsmuseet.

Utstillingen stod ferdig i mai 2015, og ble vist fram for første gang i forbindelse med at utvalget for undersøkelse av statens politikk overfor romanifolket/taterne lanserte en offentlig utredning (NOU 2015:7) i Universitetets aula i Oslo 1. juni i år.

Latjo drom, den gode reisen – den vanskelige bosettingen er først og fremst rettet mot skolen, og tar for seg hvordan romanifolket/taterne på ulike måter har blitt, og fortsatt blir, utsatt for diskriminering. Fokuset er spesielt på spørsmål rundt bosettingen av taterne.

Mange vet kanskje ikke at det lenge var en politikk på sentralt nivå som handlet om at romanifolket/taterne skulle tvinges til fast bosetting, samtidig som ble i mange kommuner ble nektet å kjøpe tomt eller bolig. Gjennom arkivmapper med avisutklipp synligjøres også hvordan denne gruppen har blitt omtalt i media. Vi ønsker å utfordre publikum ved å stille spørsmål rundt ulike saker, og samtidig åpne for gode spørsmål, refleksjon og ettertanke.

Utstillingen har seks ulike tema: diskriminering og fordommer, Svanviken arbeidskoloni, skjellsord og språkbruk, hestehold, Solørbygdene og «Taterbyen Fredrikstad» i Selbu. Hvert tema har en radiofortelling, en arkivmappe med avisutklipp og sakskort med blant annet fakta og spørsmål.

Utstillingen egner seg godt for å belyse situasjonen til en av våre fem nasjonale minoriteter, romanifolket/taterne, og den politikken de har blitt utsatt for. Den er også et godt redskap for å ta opp problemstillinger som handler om hvordan vi lager ulike kategorier av «vi» og «de andre».

Også i vår samtid blir forskjellige grupper og personer utsatt for diskriminering og fordommer. Hvilke mekanismer brukes i dag for å inkludere eller ekskludere ulike grupper eller personer?

Latjo drom, den gode reisen – den vanskelige bosettingen finnes i to eksemplarer hvorav en vil stå permanent på Glomdalsmuseet, mens den andre lånes ut, med en formidler fra Glomdalsmuseet.

Utstillingen lånes ut fra august 2015. Henvendelse til Glomdalsmuseets vestibyle.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2