Hopp til hovedinnhold

Romanifolkets/taternes kulturminner

Glomdalsmuseet arbeider med registrering av Romanifolkets/taternes kulturminner. Kan du hjelpe oss med opplysninger?

  • Bildet viser teltplassen i utstillingen Latjo drom, om romanifolkets/taternes kultur og historie i Norge.

Romanifolket/taterne har røtter i Norge tilbake til 1500-tallet, og er en av fem nasjonale minoriteter i Norge. Deres kultur og tradisjoner er i dag beskyttet av norsk lov og internasjonale forpliktelser, men historien deres er lite synliggjort eller dokumentert.

Taternes kulturminner er en del av våre felles fortelling og det haster med å få flere kulturminner registrert og merket mens det enda er noen som husker dem. Dette gjelder særlig «liggesletter», det vil si steder i terrenget der taterne overnattet i sommerhalvåret. Disse er de vanligste kulturminnene etter taterne i innlandet. Mange av disse er grodd igjen eller bebygd. Flere av de registrerte stedene ligger i dag ved trafikkerte veier eller midt i boligfelt, mens andre er bevart i sin opprinnelige form.

Eksempler på kulturminner knyttet til Romanifolk/tatere som vi ønsker oppsporet

  •          Liggesletter, boplasser og vinterboliger
  •          Overnattingssteder på skysstasjoner og på gårder
  •          Kulturminner med tilknytning til reise med bil, hest og vogn, fartøy.
  •          Kulturminner med tilknytning til næring, som smier, markedsplasser, blikk og kobberarbeid og handel.

Hvor reiste taterne i Innlandet? Vi har ikke oversikt over romanifolk/tateres reiseruter, boplasser, liggesletter, eller møtepunkter. Glomdalsmuseet deler derfor dette innlegget i sosiale medier for å komme i kontakt med personer med kunnskap om slike kulturminner som bør registreres. Vårt mål er å finne flere steder hvor de romanifolket/taterne har hatt opphold. Særlig betydningsfulle og godt bevarte kulturminner vil vurderes for fredning etter kulturminneloven.  

Innsamlingen er et ledd i Riksantikvarens nasjonale målsetting om å bevare minoriteters kulturminner og kulturmiljø. Du kan lese mer om dette her: Romanifolkets / taternes kulturminner - Riksantikvaren 

Vil du lære mer om Romanifolket/taterne kan du lese mer om dem i Glomdalsmuseets nettutstilling: Forside - Latjo drom (glomdalsmuseet.no)

 

Kan du hjelpe oss? 
Dersom du vet om steder knyttet til romanifolk/tatere og vil dele informasjon med oss. Ta kontakt med en av de følgende:

Lillan Støen

Lillan Støen

Prosjektmedarbeider, romanifolkets/taternes kultur og historie
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2