Åpning av to nye utstillinger

Utstillingene Min flukt og #hedmarking åpnet 25. oktober 2017.

  • minflukt_vindu1_small.jpg

Om utstillingene

  • Logo_hedmarking.png

#hedmarkinger er en utstilling om hedmarkinger i dag, deres historie og identitet. Utstillingen synliggjør mangfoldet i Hedmark både før og nå, og tar for seg ungdommers holdninger til utfordringene de møter dagens samfunn. Utstillingen beskriver, problematiserer og hyller mangfoldet, og vil være en dynamisk drivkraft i Glomdalsmuseet flerkulturelle arbeid i årene framover.   


  • Min_flukt_-_logo.png

I MIN FLUKT møter du åtte personer som alle har forlatt hjemlandet sitt for å finne trygghet et annet sted. De kommer fra hele verden, fra konflikter som er historie og som fremdeles pågår. Følg deres historier gjennom utstillingen!