Nystu Trønnes

Vi ønsker Nystu Trønnes velkommen til Annofamilien! Bygdetunet vil være åpent hver helg i sommer.

Storgården som ble landets første aldershjem

 • Foto: Ali Suliman (Foto/Photo)
  Foto: Ali Suliman

Nystu Trønnes er utskilt fra Gammelstu Trønnes en gang på 1500-tallet, og var i slektseie fram til 1897 da gården ble kjøpt av kommunen. Året etter opprettet kommunen et aldershjem på gården - Norges første offentlige drevne aldershjem. Aldershjemmet ble drevet på gården fram til årsskiftet 1977/78 og året etter vedtok kommunestyret at gården skulle bli bygdetun for Stor-Elvdal kommune. 


Rødbygningen

 • Hovedbygningen på Nystu Trønnes, kalt rødbygningen (Foto/Photo)
  1/4
  (Bilde 1 av 4)
 • (Foto/Photo)
  2/4
  (Bilde 2 av 4)
 • Foto: Ali Suliman (Foto/Photo)
  3/4
  Foto: Ali Suliman (Bilde 3 av 4)
 • Foto: Ali Suliman (Foto/Photo)
  4/4
  Foto: Ali Suliman (Bilde 4 av 4)

Hovedbygningen, kalt rødbygningen, er påbygd i flere omganger og har i alt 14 rom. Budelen er fra 1700-tallet, mens midtdelen er fra 1800. Hjørnekassene  er rutemalt i to farger, noe som er svært sjeldent på Østlandet.  

Sommerstua

 • Nystu Trønnes, sommerstue (Foto/Photo)
  1/5
  Nystu Trønnes, sommerstue (Bilde 1 av 5)
 • (Foto/Photo)
  2/5
  (Bilde 2 av 5)
 • (Foto/Photo)
  3/5
  (Bilde 3 av 5)
 • (Foto/Photo)
  4/5
  (Bilde 4 av 5)
 • (Foto/Photo)
  5/5
  (Bilde 5 av 5)

Sommerstua består av to tømmerhus, bygd sammen med et mellomskur. Delen til sør er ei østerdalsstue som har vært malt med dekormaling på tak og vegger. Malingen er i dag svært avslitt etter at stua har fungert som vaskerom i 70 år. 

Kvitbygningen

 • Foto: Ali Suliman (Foto/Photo)
  1/4
  Foto: Ali Suliman (Bilde 1 av 4)
 • (Foto/Photo)
  2/4
  (Bilde 2 av 4)
 • Foto: Ali Suliman (Foto/Photo)
  3/4
  Foto: Ali Suliman (Bilde 3 av 4)
 • Foto: Ali Suliman (Foto/Photo)
  4/4
  Foto: Ali Suliman (Bilde 4 av 4)

Pensjonærboligen, kalt kvitbygningen,  er gårdens nyeste hovedbygning, bygd mellom 1800 og 1850. Den ble i 1898 bygd om til aldershjem, og i den forbindelse ble romdelingen endret. Opprinnelig inneholdt nok bygningen både festsal og finstuer. 

Veien hit: