Norske utedoer

Er du nysgjerrig på hvordan dofasilitetene var før i tiden? Hva tørket man seg med før dopapirets tid? Hvorfor hang det kongebilder på utedoene? Thor Gotaas og Roar Vingelsgaard har skrevet bok om utedoer i Norge fra middelalderen og fram til i dag.

Søndag 17.november kl 13 kommer Roar Vingelsgaard til Glomdalsmuseet for å kåsere om temaet.

Fra forlagets omtale av boken: 

Hva tørket man seg med før dopapirets tid? Hvorfor hang det kongebilder på utedoene? Hvordan var de ulike tradisjonene landet rundt? Og hvorfor varierte størrelsen på dohullene? Norske utedoer omhandler det seriøse og kuriøse. 

På 1700-tallet tømte nattmenn doene i byene og ble frosset ut sosialt på grunn av det urene yrket. Utover på 1800-tallet ble hygiene viktigere og førte til flere doer. Før det gjorde befolkningen på landsbygda ofte fra seg utendørs. Utedoens historie belyser både sosialhistorie, kulturhistorie, sosiologi, psykologi, kjønnsroller og fremveksten av et moderne Norge. Norske utedoer løfter fram noe allment og hverdagslig og setter det inn i en større sammenheng.