Kurs om kommunikasjon og samarbeid

Vil du bli bedre til å kommunisere og samtidig styrke samarbeidet i din organisasjon eller institusjon? Meld deg på dette lærerike kurset!

Den 18. – 21. mars arrangerer Nansen Fredssenter i samarbeid med Glomdalsmuseet et kurs i kommunikasjon.

Kurset holdes på Glomdalsmuseet i Elverum.

Opphold og reise vil dekkes av prosjektmidler

Skriftlig og forpliktende påmelding innen 25. februar til: christiane@peace.no

Kommunikasjon er nøkkelen til alt samarbeid og alle relasjoner. Nansen Fredssenter har jobbet med kommunikasjon i ulike sammenhenger i 25 år. Senteret har utviklet en metodikk, som vi formidler gjennom praktiske øvelser, gruppearbeid og egne refleksjoner. Kommunikasjonskursene er egnet for alle typer grupper og krever ingen forkunnskaper, utenom et ønske om å kommunisere bedre

Målgruppen for kurset er representanter fra romanifolkets/taternes organisasjoner i Norge, Glomdalsmuseet og andre som på ulike måter er engasjerte med å ivareta romanifolkets/taternes kultur og historie. Blant disse er Kommunal og Moderniseringsdepartement og kulturrådet sentrale aktører, som vi gjerne vil ha med oss.

Gjennom ulike faglige tilnærminger skal deltakerne jobbe med sin egen kommunikasjon og se på hvordan samarbeidet mellom representantene for de forskjellige partene kan styrkes.  Det vil også bli rom for sosialt samvær og muligheter for å planlegge framtidige prosjekter.

På grunn av den interaktive metodikken er det kun plass til 20 deltagere. Nansen sentret vil plukke ut deltagere ut i fra et ønske om en best mulig sammensetning av gruppen.

Skriftlig og forpliktende påmelding skjer innen 25. februar, via mail til seniorrådgiver fra Nansen Fredssenter Christiane Seehausen: christiane@peace.no

Dersom du har spørsmål eller vil vite mer om innholdet i workshopen ikke nøl med å ta kontakt med Christiane Seehausen på telefon 97706359 eller christiane@peace.no

Vil du bli bedre til å kommunisere og samtidig styrke samarbeidet i din organisasjon eller institusjon, så meld deg på  så fort som mulig.

Velkommen til et spennende kurs!!