#hedmarking - vårt mangfoldige samfunn

Et formidlingstilbud til skoleelever i september og oktober

Utstillingen #hedmarking handler om oss som bor i Hedmark – hvem er vi? Vi har valgt å tolke begrepet «hedmarking» bredt – alle som bor i Hedmark er en hedmarking. Vi har mye felles og vi er veldig forskjellige. Det er styrke i mangfold og variasjon, men det er også utfordringer når ulike mennesker skal leve sammen. I utstillingen går vi i dialog med de besøkende om dette.


For 8.-10.trinn, videregående: #hedmarking

Det bor 196 503 mennesker i Hedmark. Hvem er vi? Gjennom utstillingen diskuterer vi hedmarkingenes identitet før og nå, på individ- og gruppenivå. Å være forskjellige byr på muligheter og utfordringer. Av og til står vi langt fra hverandre i vår tilhørighet til ulike grupper. Hatprat en sentral del av skoleopplegget: Hvor går grensa for hva som er hatprat og hva er det egentlig greit å si om andre mennesker på nett eller i vennegjengen?