Mangfoldige utstillinger

Det har blitt laget mange utstillinger av Glomdalsmuseets Flerkulturelle senter. I tillegg har vi deltatt i flere samarbeidsprosjekt som har resultert i utstillinger. Her finner du en oversikt over nåværende og tidligere utstillingsprosjekter.