Hopp til hovedinnhold

OMSKOGEN

Hva tenker ungdom i dag om den skogfinske kulturarven? Kjenner de til den? Er de den bevisst? Påvirker den ungdommens personlighet?

Høsten 2014 startet prosjektet OMSKOGEN, et nordisk samarbeid mellom Sverige, Finland og Norge, støttet av Nordisk Kulturfond. Prosjektet rettet seg mot ungdommer som bor i områder med sterk tilknytning til Finnskogen og dens kulturarv. Hensikten med prosjektet var å la ungdom fortelle om seg selv og sin identitet i forbindelse med det aktuelle området og dets kulturarv. Elevene uttrykte dette i filmer på 30 til 60 sekunder.

I prosjektet deltok:

 • Värmlands Museum / Torsby Finnskogscentrum (SV)
 • Karlstad Universitet (SV)
 • Svenska Migrationscentret (SV)
 • Anno museum avd Glomdalsmuseet (NO)
 • Grue barne- og ungdomsskole (NO)
 • Sentrum Videregående skole (NO)
 • Rautalammin Museo (FI)
 • Rautalampi kommun (FI)
 • Rautalampi Gymnasieskola (FI)
 • Migrationsinstitutet Åbo (FI)
 • Frykenskolan Torsby (SV)
 • Stjerneskolan Torsby (SV)  

Her er filmen til en av elevene fra Grue:

 • 1/1