Hopp til hovedinnhold

Folkedrakter fra Europa

Denne utstillingen er tatt ned.
I denne utstillingen vises 19 drakter fra Polen, Tsjekkia, Ungarn og Slovakia. Draktene viser en rekke håndverksteknikker og er en del av en privat samling.

  • Kvinne og mann som danser i østeuropeiske drakter.

Utstillingen er et samarbeid mellomprivatsamleren Marit Sætren og Glomdalsmuseet.  Marit Sætren har samlet påeuropeiske folkedrakter i nesten 50 år og samlingen hennes teller nå 50 drakter,hovedsakelig fra Øst-Europa. I denne utstillingen vil du finne et utvalg frahennes samling, nærmere bestemt 19 drakter.

Utstillingenviser manns- og kvinnedrakter i tillegg til en barnedrakt. Draktene er fraPolen, Tsjekkia, Ungarn og Slovakia. Her kan man se mange forskjelligehåndverksteknikker og materiale. Materialene i noen fjellområder var ull av saueller geit, mens det i mer sentrale områder be benyttet silke og bomull. Herkan man studere kniplinger, broderinger, hullsøm m.m. Kvinnedrakten fra Lowich(se bildet over) er et vevd ullskjørt i stripeeffekt og denne stripevevingentilhører det mest særegne innen polsk tekstilkunst.

Velkommentil en spennende utstilling.

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2