Hopp til hovedinnhold

Folkedrakter fra Europa

Denne utstillingen er tatt ned.
I denne utstillingen vises 19 drakter fra Polen, Tsjekkia, Ungarn og Slovakia. Draktene viser en rekke håndverksteknikker og er en del av en privat samling.

Utstillingen er et samarbeid mellomprivatsamleren Marit Sætren og Glomdalsmuseet.  Marit Sætren har samlet påeuropeiske folkedrakter i nesten 50 år og samlingen hennes teller nå 50 drakter,hovedsakelig fra Øst-Europa. I denne utstillingen vil du finne et utvalg frahennes samling, nærmere bestemt 19 drakter.

Utstillingenviser manns- og kvinnedrakter i tillegg til en barnedrakt. Draktene er fraPolen, Tsjekkia, Ungarn og Slovakia. Her kan man se mange forskjelligehåndverksteknikker og materiale. Materialene i noen fjellområder var ull av saueller geit, mens det i mer sentrale områder be benyttet silke og bomull. Herkan man studere kniplinger, broderinger, hullsøm m.m. Kvinnedrakten fra Lowich(se bildet over) er et vevd ullskjørt i stripeeffekt og denne stripevevingentilhører det mest særegne innen polsk tekstilkunst.

Velkommentil en spennende utstilling.

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4