(Foto/Photo) (Foto/Photo)Interiør i Synvisstua. Foto:Burny Iversen/Anno Glomdalsmuset (Foto/Photo) (Foto/Photo) (Foto/Photo) (Foto/Photo)

Velkommen til

Mangfoldige opplevelser

ÅPENT ALLE DAGER

KL. 10-16


 (Foto/Photo)

Hva skjer på museet?

Wilhelm Strand - Tømmerkjørere (Foto/Photo)

Livsskildringer

En utstilling om arbeid og dagligliv fortalt gjennom malerier og gjenstander

Solørtun1 (Foto/Photo)

Besøk våre 92 hus og bygninger fra hele Østerdalen og Solør i friluftsmuseet

 (Foto/Photo)

I 2020 var det 100 år siden Grønoset ble født! 

Krutthorn (Foto/Photo)

Søk i Glomdalsmuseets samling

 (Foto/Photo)

Vidar Sandbeck

Anno Glomdalsmuseet formidler kulturarven etter multikunstneren fra Åmot.