(Foto/Photo) (Foto/Photo)Interiør i Synvisstua. Foto:Burny Iversen/Anno Glomdalsmuset (Foto/Photo) (Foto/Photo) (Foto/Photo) (Foto/Photo)

Velkommen til

Mangfoldige opplevelser

ÅPENT ALLE DAGER

KL. 10-16

 (Foto/Photo)

Opphavstegn

Et samarbeidsprosjekt med Norsk Utvandrermuseum

 (Foto/Photo)

Grønoset 100 år

I år er det 100 år siden journalist og forfatter Dagfinn Grønoset ble født! Vi markerer med to nettutstillinger og et kåseri. 

 (Foto/Photo)

20 000 bøker og tidsskrifter

 (Foto/Photo)

Munkeskriftet fra 1100-tallet digitalisert av Riksarkivet

«Uden Aand er Livet Ingen Ting.»

 (Foto/Photo)

Vidar Sandbeck

Anno Glomdalsmuseet formidler kulturarven etter multikunstneren fra Åmot.