(Foto/Photo) (Foto/Photo)Interiør i Synvisstua. Foto:Burny Iversen/Anno Glomdalsmuset (Foto/Photo) (Foto/Photo) (Foto/Photo) (Foto/Photo)

Velkommen til

Mangfoldige opplevelser

ÅPENT ALLE DAGER

KL. 10-16

Wilhelm Strand - Tømmerkjørere (Foto/Photo)

Livsskildringer

Solørtun1 (Foto/Photo)

Besøk våre 92 hus og bygninger fra hele Østerdalen og Solør i friluftsmuseet

 (Foto/Photo)

Opphavstegn

Et samarbeidsprosjekt med Norsk Utvandrermuseum

 (Foto/Photo)

Munkeskriftet fra 1100-tallet digitalisert av Riksarkivet

«Uden Aand er Livet Ingen Ting.»

 (Foto/Photo)

Vidar Sandbeck

Anno Glomdalsmuseet formidler kulturarven etter multikunstneren fra Åmot.