Hopp til hovedinnhold

Helge Væringsaasen

Helge Væringsaasens samlinger ved Glomdalsmuseet omfatter gjenstander, kunst, en stor antikvarisk boksamling og en rekke andre store og små samlinger av kart, manuskripter, småtrykk, noter, arkivalia, bilde- og visetrykk.

  • Helge Væringsaasen med fredsflagget i 1905
    1/1

Helge Væringsaasen ble født som eneste arving inn i en rik skogeierfamilie i Elverum i 1836. Det vakte oppsikt at hans politiske og kulturelle interesser gikk i en annen retning enn det som var vanlig i datidens konservative skogeiermiljø. Politisk holdt han seg til venstre, og kom tidlig i kontakt med venstreradikale folkehøyskolefolk som Grudtvig og hans meningsfeller. Han var glødende republikaner, og motstander av unionen med Sverige. Fra 1870-årene deltok han aktivt med å opprette lokale venstrelag, folkeopplysningsforeninger og arbeidersamfunn. Han ble kjent med viktige personligheter i samtiden som Christopher Brun, Johan Sverdrup og Bjørnstjerne Bjørnson. Vennskapet med Bjørnson varte hele livet, og Væringsaasen var marskalk i Bjørnsons begravelse.

Væringsaasen selv var en tilbakeholden mann som ikke likte å stå i front. Hans venner visste at han alltid var rede til å gi råd og økonomisk støtte til de mange sakene han var engasjert i. Livsførselen bar preg av nøysomhet – han var avholdsmann, ikke-røyker og vegetarianer. Samlerinteressen ble tidlig vekket, og omfattet bøker, småtrykk, kart, noter, skillingstrykk, tegninger, kunst og gjenstander. Han hadde god kontakt med auksjonsforretningene bl.a. i København, og fikk sendt store mengder bøker med jernbanen til Elverum. Eksotiske gjenstander fra mange deler av verden ble tatt med hjem fra hans mange reiser.

Boksamlingen og kunstsamlingen ble gitt til Elverum kommune etter Væringsaasens død i 1917, og forvaltes i dag av Glomdalsmuseet. Gjenstandene eies av Glomdalsmuseet.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2