Hopp til hovedinnhold

Tjenester

Hedmark musikkarkiv samler noteopptegnelser samt lyd- og video-opptak av nålevende og tidligere utøvere av forskjellige musikk- og danseuttrykk i fylket.

Formålet til Hedmark musikkarkiv er å bevare og formidle  de rike musikk- og dansetradisjonene i fylket. 

Hedmark musikkarkiv har utstyr til å digitalisere de fleste eldre formatene som spolebånd, Vhs, MC, minidisc, DAT-kassetter, noter, bilder etc.  Vi kan bistå publikum med å digitalisere opptak og noter/bilder. Dette forutsetter at materialet på de ulike mediene inneholder musikk/dans som arkivet til en hver tid har som prioritert felt. Per i dag gjelder dette folkedans, tradisjonsmusikk og flerkulturell musikk og dans. 

Vi driver også samtidsdokumentasjon av musikk og dans. Har dere arrangementer der musikk og dans har en sentral plass, kan vi være behjelpelige med å dokumentere dette for ettertiden.