Hopp til hovedinnhold

Telthuset

  • Telthus fra Terningmoen (trolig ca. 1778) er laftet i 2 etasjer, panelt og malt, med den norske løve i gavlen.

Telthus fra Terningmoen. (trolig ca. 1778) Huset er laftet i 2 etasjer, panelt og malt, med den norske løve i gavlen, og det er tekt med teglsten. Dette militære depotet tilhørte Elverumske Skiløperkompani, og stod først ved Elverum kirke, hvor det var ekserserplass. I 1870 ble det flyttet til Terningmoen.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2