Hopp til hovedinnhold

Solør

Solørtunet består av midtkammerstue, svalgangs-bygning, ramloftstue, stabbur, høystue og loft.

Dammenstua fra Åsnes er en midtkammerstue oppført i 1847. Begrepet kommer av grunnplanen, med et rom bak og på hver side av en midtgang.

Austmostua fra Hof er et toetasjes våningshus med utvendig trapp, noe som var en ganske utbredt bygningstype på større gårder på Østlandet og bl.a.Solør. Austmostua var først bygd i én etasje og fikk andreetasjen sin på slutten av 1700-tallet eller omkring 1800.

Stemsrudstua fra Grue er ei ramloftstue, hvilket vil si at den har en andreetasje på «rammen», - loftsrommet over koven. Den kan dateres til 1620-tallet, og er blitt ombygd i flere omganger. I 1779 var det gode tider, og huset ble renovert. Her på museet ble bygningen tidlig på 1900-tallet rekonstruert etter en oppfatning om at den stammet fra middelalderen.

Høystua fra Gjerdrum i Våler er en toetasjes gjestestue. Huset er datert til 1709.

Melsnesloftet fra Åsnes antas å være museets eldste hus. Årstallet 1611 er hogget inn over døren.

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7