Skillingsviser og leilighetstrykk

Skillingstrykkene var små trykksaker produsert i store antall og solgt for en billig penge til allmuen i trykkekunstens barndom. De var ofte humoristiske eller satiriske viser om nyhetshendelser og livets mange tildragelser. De tjente dermed både til opplysning og underholdning.
Leilighetstrykkene var små trykksaker, skrevet til både offentlige og private begivenheter som jubileer, fester, brylluper og begravelser.

 • (Foto/Photo)
  1/1

Væringsaasens samling av skillingsviser og leilighetstrykk er stor og omfattende. Den teller rundt 50 000 trykte og håndskrevne viser, prosatekster og andre tekster fra 1600-tallet og fram til ca. 1900. De fleste er trykt i Danmark, men her er også tyske, svenske og norske viser. Samlingens historie er ukjent, men den ble sannsynligvis kjøpt samlet fra den danske bokhandleren H.H.J. Lynge i København.

Visene er ordnet etter disse temaene:

 • Viser om historiske begivenheter, hendelser og tildragelser
 • Viser fra Struensees periode
 • Politiske og satiriske viser 1658-1898
 • Viser om bønder – ældre samling
 • Viser om bønder – nyere samling
 • Sømandsviser – historiske og humoristiske
 • Sømandsviser – nyere samling
 • Soldaterviser – ældre samling
 • Soldaterviser – nyere samling
 • Viser fra krigen 1848-50. Hæren og Marinen
 • Viser fra krigen 1864. Hæren og Marinen
 • Viser om forbrydere 1705- ca 1900
 • Kiærlighedsviser – ældre samling
 • Humoristiske sange
 • Arier, Romancer, Ballader
 • Danske Digtere
 • Fedrelandets historiske viser – ældre samling til freden 1814
 • Fedrelandske sange fra ældre Tid til 1866
 • Fedrelandske Festsange 1861-93
 • Danske og Norske Nationalsange
 • Kongehuset. Leilighedssange. Fra ældre tid til 1786
 • Kongehuset. Leilighedssange. 1787-1893
 • Aandelige viser – ældre samling
 • Bibelske viser. Legender
 • Psalmer ved Kirkehøytider. Forskjellige psalmer. 1789-1898
 • Viser om København, 1658-1898
 • Viser om Københavns Tivoli, Forsteder o.l.
 • Klubviser. Selskabssange. 1842-1897
 • Klubviser. Selskabssange. Slagelse af H.R.
 • Sange fra Det Kong. Københavnske Skydeselskab og Danske Broderskab. 1787-1897
 • Studenterviser 1690- ca 1900
 • Confirmationsviser
 • Leilighedssange
 • Leilighedssange. Uden dato
 • Consertprogrammer
 • Pølseviser
 • Sange af Typograf Axel Valdemar Hindsberg(1859-91)
 • Aarstidene
 • Børnesange
 • Corsarens viser
 • Viser af «Folkets Nisse»
 • Viser trykt i Norge
 • Ridder og Kjempeviser


 • (Foto/Photo)
  1/8
 • (Foto/Photo)
  2/8
 • (Foto/Photo)
  3/8
 • (Foto/Photo)
  4/8
 • (Foto/Photo)
  5/8
 • (Foto/Photo)
  6/8
 • (Foto/Photo)
  7/8
 • (Foto/Photo)
  8/8

Anders Gundersen (1776-1866)

En av de norske skribentene var skolelærer Anders Gundersen. Han virket som omgangslærer i Elverum i 33 år. Væringsaasens samling inneholder flere av hans viser.

Eldre norske trykk og skillingsviser

Dette er et registreringsprosjekt som gjennomføres 2018-2019. Prosjektet har fått støtte fra Nasjonalbiblioteket.