Skillingstrykk

Skillingstrykkene var små trykksaker produsert i store antall og solgt for en billig penge til allmuen i trykkekunstens barndom. De var ofte humoristiske eller satiriske viser om nyhetshendelser og livets mange tildragelser. De tjente dermed både til opplysning og underholdning.

 • Skillingsviser_41_14.jpg
  1/1

Væringsaasens samling av skillingstrykk er stor og omfattende. Den teller rundt 20 000 trykte og håndskrevne viser, prosatekster og andre tekster fra 1600-tallet og fram til ca. 1900. De fleste er trykt i Danmark, men her er også tyske, svenske og norske trykk. Samlingens historie er ukjent, men den ble sannsynligvis kjøpt samlet fra den danske bokhandleren H.H.J. Lynge i København.

Visene er ordnet etter disse temaene:

 • Viser om historiske begivenheter, hendelser og tildragelser
 • Viser fra Struensees periode
 • Politiske og satiriske viser 1658-1898
 • Viser om bønder – ældre samling
 • Viser om bønder – nyere samling
 • Sømandsviser – historiske og humoristiske
 • Sømandsviser – nyere samling
 • Soldaterviser – ældre samling
 • Soldaterviser – nyere samling
 • Viser fra krigen 1848-50. Hæren og Marinen
 • Viser fra krigen 1864. Hæren og Marinen
 • Viser om forbrydere 1705- ca 1900
 • Kiærlighedsviser – ældre samling
 • Humoristiske sange
 • Arier, Romancer, Ballader
 • Danske Digtere
 • Fedrelandets historiske viser – ældre samling til freden 1814
 • Fedrelandske sange fra ældre Tid til 1866
 • Fedrelandske Festsange 1861-93
 • Danske og Norske Nationalsange
 • Kongehuset. Leilighedssange. Fra ældre tid til 1786
 • Kongehuset. Leilighedssange. 1787-1893
 • Aandelige viser – ældre samling
 • Bibelske viser. Legender
 • Psalmer ved Kirkehøytider. Forskjellige psalmer. 1789-1898
 • Viser om København, 1658-1898
 • Viser om Københavns Tivoli, Forsteder o.l.
 • Klubviser. Selskabssange. 1842-1897
 • Klubviser. Selskabssange. Slagelse af H.R.
 • Sange fra Det Kong. Københavnske Skydeselskab og Danske Broderskab. 1787-1897
 • Studenterviser 1690- ca 1900
 • Confirmationsviser
 • Leilighedssange
 • Leilighedssange. Uden dato
 • Consertprogrammer
 • Pølseviser
 • Sange af Typograf Axel Valdemar Hindsberg(1859-91)
 • Aarstidene
 • Børnesange
 • Corsarens viser
 • Viser af «Folkets Nisse»
 • Viser trykt i Norge
 • Ridder og Kjempeviser


 • Skillingsviser_118_Af_Blksprutten.jpg
  1/8
 • Skillingsviser_67_Sange.jpg
  2/8
 • Skillingsviser_184_Stor_orkester-koncert.jpg
  3/8
 • Skillingsviser_41_30.jpg
  4/8
 • Skillingsviser_17_38.jpg
  5/8
 • Skillingsviser_41_144.jpg
  6/8
 • Skillingsviser_25_98.jpg
  7/8
 • Skillingsviser_41_214.jpg
  8/8

Anders Gundersen (1776-1866)

En av de norske skribentene var skolelærer Anders Gundersen. Han virket som omgangslærer i Elverum i 33 år. Væringsaasens samling inneholder flere av hans viser.