Hopp til hovedinnhold

Eldre norske trykk og skillingsviser

I 2018 fikk Glomdalsmuseet støtte fra Nasjonalbiblioteket til prosjektet "Eldre norske trykk og skillingsviser".
I fobindelse med 500-årsjubileet for trykkekunsten i Norge i 2019, utarbeider Nasjonalbiblioteket en bibliografi over de eldste norske trykkene fra 1519 til 1850. I prosjektet vårt har vi gjennomgått Helge Væringsaasens boksamling, og registrert de eldste norske trykkene i samlingen. Bøker som ikke er digitalisert av Nasjonalbiblioteket er digitalisert av Anno Digital.
Den store samlingen med skillings- og leilighetstrykk består hovedsakelig av danske viser, men en liten del er norske. Disse er registrert og digitalisert som en del av prosjektet.

  • Toril C. Skaaraas Hofseth jobber med registrering
    1/1

Eldre norske trykk

I boksamlingen på ca 60 000, er ca. 800 norske trykk fra før 1850. Disse registreres og kan søkes opp i biblioteksystemet Oria. Oversikten oppdateres gjennom hele 2019.

11 av disse er digitalisert av Anno digital.

Skillingsviser

Av samlingen på ca 6500 trykk med skillingsviser, er 121 trykk med tilsammen 231 viser norske. Alle er digitalisert av Anno digital.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2