Setergrenda

Glomdalsmuseet har flere seteranlegg. Da museet begynte å planlegge seteranlegg på 1930-tallet, var målet å anlegge både en fjellseter, skogsseter og storgårdsseter. Dette målet ble nådd i 2011, da Melgårdssetra var ferdig gjenoppført.

  Fjellsetra

  • (Foto/Photo)

  Lengst nord i seterområdet har vi seterhus fra fjellregionen Nord-Østerdalen, med seterstue fra Follandsvangen i Folldal, seterfjøs fra Milskiftet, Tynset, og løe fra Tømmerøya i Folldal.


  • Seterstue fra Follandsvangen, Folldal. (Foto/Photo)
   1/3
   Seterstue fra Follandsvangen, Folldal.
  • Fjøs fra ?? (Foto/Photo)
   2/3
   Fjøs fra ??
  • Løe fra Tømmerøya (Foto/Photo)
   3/3
   Løe fra Tømmerøya

  Skogssetrene

  Skogssetrene er representert ved seterhus fra Elverum.  Eldhuset og fjøset fra Søbergsetra tilhørte Nordre Søberg i Heradsbygda. Grasbergsetra er også fra Elverum. I tillegg til seterstua og et fjøs, står det også en seterlåve som er fra Borgåsen på tunet.


  • (Foto/Photo)
   1/5
  • (Foto/Photo)
   2/5
  • (Foto/Photo)
   3/5
  • (Foto/Photo)
   4/5
  • (Foto/Photo)
   5/5

  Storgårdssetra

  Seterfjøset fra Rokkdalen, Ytre Rendal, var utgangspunktet for det som skulle bli storgårdsseter. Imidlertid ble museet tilbudt Melgardssetra i forbindelse med etableringen av skytefeltet i Åmot. Seteranlegget ble flyttet hit i 2008. Det består av seterstue med eldhus og melkebu, og fjøs. Fjøset har en grunnflate på 243 m2, og er av de største i sitt slag.

  • Melgårdsetra (Foto/Photo)
   1/6
   Melgårdssetra om vinteren
  • Seterstua på Melgårdssetra. (Foto/Photo)
   2/6
   Seterstua på Melgårdssetra.
  • Seterstua på Melgårdssetra sett fra nord vest. (Foto/Photo)
   3/6
   Seterstua på Melgårdssetra sett fra nord vest.
  • Seterstua på Melgårdssetra sett fra sør. Utbygget rommer mjølkebu. (Foto/Photo)
   4/6
   Seterstua på Melgårdssetra sett fra sør. Utbygget rommer mjølkebu.
  • Fjøset på Melgårdssetra. (Foto/Photo)
   5/6
   Fjøset på Melgårdssetra.
  • Melgårdssetra om høsten sett fra nordøst. (Foto/Photo)
   6/6
   Melgårdssetra om høsten sett fra nordøst.