Hopp til hovedinnhold

Setergrenda

Glomdalsmuseet har flere seteranlegg. Da museet begynte å planlegge seteranlegg på 1930-tallet, var målet å anlegge både en fjellseter, skogsseter og storgårdsseter. Dette målet ble nådd i 2011, da Melgårdssetra var ferdig gjenoppført.

Fjellsetra

Fra fjellregionen Nord-Østerdalen har vi seterstue fra Follandsvangen i Alvdal, seterfjøs fra Milskiftet, Tynset, og løe fra Tømmerøya i Folldal. Disse tre bygningene ble tatt ned i 2019, fordi de var plassert der det nye fellesmagasinet for Anno Museum og Norsk Skogfinsk Museum skal bygges. De er for tiden under restaurering og vil settes opp i løpet av 2022 rett sør for Grasbergsetra. Med dette vil Glomdalsmuseet få alle fire setrene plassert sammen i ei flott setergrend.


 • 1/3
  Seterstue fra Follandsvangen, Folldal.
 • 2/3
  Fjøs fra ??
 • 3/3
  Løe fra Tømmerøya

Skogssetrene

Skogssetrene er representert ved seterhus fra Elverum.  Eldhuset og fjøset fra Søbergsetra tilhørte Nordre Søberg i Heradsbygda. Grasbergsetra er også fra Elverum. I tillegg til seterstua og et fjøs, står det også en seterlåve som er fra Borgåsen på tunet.

Søbergsetra ble tatt ned i 2019, og er nå restaurert og gjenoppført noen hundre meter lengre vest på området, mellom Grasbergsetra og Melgårdsetra.


 • 1/5
 • 2/5
 • 3/5
 • 4/5
 • 5/5

Storgårdssetra

Seterfjøset fra Rokkdalen, Ytre Rendal, var utgangspunktet for det som skulle bli storgårdsseter. Imidlertid ble museet tilbudt Melgardssetra i forbindelse med etableringen av skytefeltet i Åmot. Seteranlegget ble flyttet hit i 2008. Det består av seterstue med eldhus og melkebu, og fjøs. Fjøset har en grunnflate på 243 m2, og er av de største i sitt slag.

 • 1/6
  Melgårdssetra om vinteren
 • 2/6
  Seterstua på Melgårdssetra.
 • 3/6
  Seterstua på Melgårdssetra sett fra nord vest.
 • 4/6
  Seterstua på Melgårdssetra sett fra sør. Utbygget rommer mjølkebu.
 • 5/6
  Fjøset på Melgårdssetra.
 • 6/6
  Melgårdssetra om høsten sett fra nordøst.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2