Hopp til hovedinnhold

Petershagen kro

Petershagen ble bygd i andre halvdel av 1700-tallet, og stod opprinnelig i området hvor vi finner kommunehuset Folkvang i dag. Bygningen ble flyttet til Glomdalsmuseet i 1922, da Elverum Lærerhøgskole skulle bygges på den samme tomta. Muntlig tradisjon sier at bakstua (tilbygget på baksida) opprinnelig var sakristi på den gamle stavkirka i Elverum. Antikvariske håndverkere utfører nå et omfattende arbeid med Petershagen, som planlegges fullført i 2025. I løpet av denne perioden vil det tas dendrokronologiske prøver, som kanskje kan fastslå om myten er sann eller ikke. Inntil videre kan vi under oss: kommer bakstua fra den gamle stavkirka i Elverum? 

Arbeid pågår (2023-2025)

Det har vært taklekkasjer på bakstua som har ført til råteskader på tømmeret.

For å kunne sette tømmerkassa i stand og etablere ny fundamentering demonterer vi tilbygget.

Når vi nå har igangsatt et så omfattende arbeid ved Petershagen, vil vi samtidig gjøre noen endringer på bygningen. Tidligere hadde bygningen teglsteinstak. Dette ønsker vi å tilbakeføre.

Bakstua skal ha blitt tilført Petershagen rundt år 1815. Det sies at tilbygget opprinnelig skal ha kommet fra den gamle stavkirken i Elverum, som ble revet i år 1737. Tilbygget til kirken sto ferdig år 1660 og fungerte som sakristi.  Hvor bygningen eventuelt har vært i tidsrommet 1737-1815 da den ble bygget til Petershagen vet vi ikke. Vi kommer til å gjøre en dendrokronologisk undersøkelse for å finne ut når tømmeret ble felt. Kom bakstua opprinnelig fra kirka?

Vi ønsker at Petershagen fortsatt skal brukes som serveringssted ved arrangement, og som klasserom når istandsettingen er ferdig. Derfor etterisoleres også gulv og tak, så varmetapet blir mindre.

Arbeidet vil i hovedsak utføres av våre egne antikvariske håndverkere.

Hvis alt går som planlagt fullføres arbeidet i 2025.

  • Slik ser bygningen Petershagen ut i dag.
    1/1

Bygningens historie

Huset Petershagen het opprinnelig Grindhagen, men ble etter hvert bare kalt Petershagen etter Anders Petersen som var den første selveieren. Gården lå nord for Elverum kirke og ble overtatt av Petersen i 1761, trolig ble huset bygget omkring dette tidspunktet.  Anders Petersen var tømmermerker og fullmektig for Peter Elieson på Hafslundgodset, og tilhørte overklassen. Han var gift med Pernille Christensdatter Løvhaugen, Elverum, som knyttet ham nærmere den lokale skogeiereliten.

Helge Væringsaasen kjøpte Grindhagen da han tok over Korsbakken i 1879. I 1761 var Korsbakken, Helge Væringsaasens hjem, en husmannsplass under Grindhagen.

Petershagen er en bygningstype som er representativ for dette velstående miljøet på siste halvdel av 1700-tallet, før det ble utbredt å bygge våningshus i to etasjer. Det er et midtgangshus, som skilte seg fra bolighusene som var i bruk på gårder flest i denne perioden. Huset har rom på hver side av en midtgang, hvorav fire rom på venstre side og to større på høyre De fire rommene på venstre side var familiens dagligværelser, mens storstuen og kammerset på høyre side av gangen var beregnet til gjeste- og festbruk. Skiftet etter Anders Petersen i 1815 forteller om et velutstyrt hus, med for eksempel skinnstoler, gardiner og rikelig med dekketøy som ikke var hvermannseie. Skiftet beskriver at det sto senger både i storstuen, kammerset ved siden av og i sengekammerset, som var soverommet til Anders Petersen og hans kone. De to førstnevnte rommene ble ganske sikkert brukt som gjesteværelser. Sengeplass i finstuen var ingen sjeldenhet på 1700- og tidlig 1800-tall. Dette rommet ble trolig bygget til for å huse kondisjonerte som trengte husrom under Grundsetmart’n og ved andre anledninger. Her hadde man også egen dør ut fra den lille forgangen, slik at man ikke måtte passere gjennom hovedhuset.

Petershagen ble brukt til forskjellige formål under Grundsetmart’n på 1800-tallet, blant annet skjenkestue, og skogeieren Helge Væringsåsen på Korsbakken brukte bygningen til lager for deler av gjenstandssamlingene sine. I styremøte på Glomdalsmuseet 24 juni 1919 ble det informert om at ”Helge Væringsaasens døtre har skjænket 2 stuer til museet, nemlig stuen paa Hofsløkken og stuen paa Petershagen”. I november 1922 ble det vedtatt at Elverum lærerskole skulle bygges på tomta til Petershagen, og på slutten av året ble bygningen etter Anders Petersen gjenreist på Glomdalsmuseet.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2