Hopp til hovedinnhold

Om Hedmark musikkarkiv

På grunnlag av rapporten «Helhetlig satsing på musikk» som ble fremlagt i 2005 vedtok fylkestinget i Hedmark å opprette et arkiv for musikk og dans i Hedmark.

Arkivet er lokalisert ved Glomdalsmuseet på Elverum på grunn av museets flerkulturelle profil og store notesamling. Hedmark musikkarkiv finansieres via Hedmark fylkeskommune med Anno museum som arbeidsgiver. Det er i dag ansatt en person i 100% stilling som har som oppgave å dokumentere, samle og registrere ulike musikk- og danseuttrykk i fylket.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2