Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt museumsutviklingsprosjekt – Revitalisering av Cultural Village i Tsumeb

Siden 2018 har Glomdalsmuseet og Tsumeb Kommune i Namibia samarbeidet om å revitalisere Cultural Village i Tsumeb, et museum med fokus på kulturelt mangfold i dagens Namibia.

 • Foto fra Cultural Village i Tsumeb. Feiring av Heritage Week i 2021. Foto: Asino WN
  Foto fra Cultural Village i Tsumeb. Feiring av Heritage Week i 2021. Foto: Asino WN

HMK Cultural Village

Cultural Village i Tsumeb er et friluftsmuseum med fokus på å formidle ulike namibiske kulturer til lokale innbyggere og turister. Det fulle navnet er Helvi Mpingana Condombolo Cultural Village. Det ble åpnet i 1997 av Susan Ndingwa, tidligere ordfører i Tsumeb. Forut for dette hadde Ndingwa besøkt vennskapskommunen Elverum og Glomdalsmuseet. Hun ble inspirert av rollen som Glomdalsmuseet og andre norske folkemuseer har hatt i nasjonsbyggingen, og bidrag til å skape en følelse av tilhørighet til det museene pekte ut som bevaringsverdig kulturarv. Ndingwa mente at Cultural Village kunne ta en lignende posisjon i Namibia, etter at landet ble selvstendig i 1990. Tanken var at museet kunne bidra til samhold og tilhørighet, på tvers av det kulturelle mangfoldet i Namibia. Namibiaforeningen i Elverum var blant bidragsyterne til opprettelsen av museet.

 • Foto fra Cultural Village i Tsumeb, Namibia, og feiringen av Heritage Week i 2021. Foto: Asino WN
  Foto fra Cultural Village i Tsumeb, Namibia, og feiringen av Heritage Week i 2021. Foto: Asino WN

Revitaliseringsprosjektet

Revitaliseringsprosjektet har vært rettet mot friluftsmuseet (utendørsarealene), og består av tre innsatsområder: restaurering av tradisjonelt inspirerte ‘homesteads’ (hus og tun), utvikle og forankre styringsdokumenter, og bedre informasjon til publikum gjennom nye skilt og trykt fører. Tsumeb Kommune er eier av museet og har vært ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet i Tsumeb. Prosjektet har fått faglig og administrativ støtte fra det namibiske museumsforbundet (Museums Association of Namibia) og Glomdalsmuseet (Anno museum). Prosjektet er hovedsakelig finansiert av Innlandet fylkeskommune (tidligere Hedmark Fylkeskommune), og er del av deres samarbeidsavtale med Oshikoto Regional Council.

Restaurering av homesteads

l løpet av prosjektet har Tsumeb Kommune samarbeidet med lokale representanter for ulike etniske grupper om å restaurere museets 11 homesteads. I noen tilfeller har det vært mulig å gjennomføre tradisjonelle materialer og teknikker, men i det fleste tilfeller var det nødvendig å finne et kompromiss mellom det tradisjonelle og det mer moderne. Prosjektet har fulgt et prinsipp om inkludering og deltagelse, og latt lokale representanter få bidra til tolkning og utforming av bygningene de anså relevante for sin kultur. I stedet for å representere et kulturelt gjennomsnitt og en generalisert byggeskikk, har prosjektet åpnet opp for lokale tolkninger med innspill fra gruppene; Damara, Himba, Oshiwambo, Kavango, Zambezi (tidligere Caprivi), Hai//om (San), Herero, !Khun (San), Tswana, Nama, og Afrikaner.

Museet slik det fremstår etter prosjektet, er et resultat av forsøk på å dele autoritet og være mer i dialog med dagens namibiere. Friluftsmuseet er med andre ord i stor grad påvirket av nålevende lokalbefolkning, og deres immaterielle kulturarv. Prosessen er dokumentert av Tsumeb Kommune gjennom notater, foto, og lydintervjuer.

 • Foto fra Cultural Village i Tsumeb, Namibia, og feiringen av Heritage Week i 2021. Foto: Asino WN
  1/9
  Foto fra Cultural Village i Tsumeb, Namibia, og feiringen av Heritage Week i 2021. Foto: Asino WN
 • Foto fra Cultural Village i Tsumeb, Namibia, og feiringen av Heritage Week i 2021. Foto: Asino WN
  2/9
  Foto fra Cultural Village i Tsumeb, Namibia, og feiringen av Heritage Week i 2021. Foto: Asino WN
 • Foto fra Cultural Village i Tsumeb, Namibia, og feiringen av Heritage Week i 2021. Foto: Asino WN
  3/9
  Foto fra Cultural Village i Tsumeb, Namibia, og feiringen av Heritage Week i 2021. Foto: Asino WN
 • Foto fra Cultural Village i Tsumeb, Namibia, og feiringen av Heritage Week i 2021. Foto: Asino WN
  4/9
  Foto fra Cultural Village i Tsumeb, Namibia, og feiringen av Heritage Week i 2021. Foto: Asino WN
 • Foto fra Cultural Village i Tsumeb, Namibia, og feiringen av Heritage Week i 2021. Foto: Asino WN
  5/9
  Foto fra Cultural Village i Tsumeb, Namibia, og feiringen av Heritage Week i 2021. Foto: Asino WN
 • Foto fra Cultural Village i Tsumeb, Namibia, og feiringen av Heritage Week i 2021. Foto: Asino WN
  6/9
  Foto fra Cultural Village i Tsumeb, Namibia, og feiringen av Heritage Week i 2021. Foto: Asino WN
 • Foto fra Cultural Village i Tsumeb, Namibia, og feiringen av Heritage Week i 2021. Foto: Asino WN
  7/9
  Foto fra Cultural Village i Tsumeb, Namibia, og feiringen av Heritage Week i 2021. Foto: Asino WN
 • Foto fra Cultural Village i Tsumeb, Namibia, og feiringen av Heritage Week i 2021. Foto: Asino WN
  8/9
  Foto fra Cultural Village i Tsumeb, Namibia, og feiringen av Heritage Week i 2021. Foto: Asino WN
 • Foto fra Cultural Village i Tsumeb, Namibia, og feiringen av Heritage Week i 2021. Foto: Asino WN
  9/9
  Foto fra Cultural Village i Tsumeb, Namibia, og feiringen av Heritage Week i 2021. Foto: Asino WN

Det namibiske museumsforbundet har bidratt til utvikling av styringsdokumenter, gjennom å holde workshops, utforme tekstutkast, og lagt til rette for forankring av styringsdokumentene i Tsumeb Kommune. Prosessen innebar også å nedsette et eget råd for museet. Rådet har en rådgivende funksjon og skal støtte opp om gjennomføringen av museets kortsiktige og langsiktige planer.

Prosjektet har også utviklet og installert et nytt skiltsystem for hele friluftsmuseet. Skiltene skal hjelpe publikum å finne fram ute i friluftsmuseet, og ved hvert enkelt homestead tilbys mer inngående informasjon. Det er også laget en fører for friluftsmuseet. Føreren viser oversikt over museet og gir mer informasjon om utformingen av de ulike homesteads på engelsk og afrikanske språk relevante for de ulike homesteads. Føreren tilbys både som trykt utgave ved museet og kan lastes ned digitalt.

Namibian Heritage Week

Heritage Week er en årlig nasjonal kulturbegivenhet i slutten av september for å markere namibias rike og varierte kultur. Tsumeb Kommune har valgt å bruke Cultural Village for å markere ‘Namibian Heritage Week’ og markere lokal og regional namibisk kultur generelt.

Prosjektet har vært gjennomført av mange lokale ressurspersoner fra Tsumeb og andre deler av Oshikoto regionen. Følgende personer har hatt mer formelt ansvar for å koordinere og administrere prosjektet.

Stella Imalwa – Tsumeb Kommune
Wilma Shilamba – Tsumeb Kommune
Ndapewoshali Ashipala – Museums Association of Namibia
Tuuda Haitula – Museums Association of Namibia
Sigurd Nielsen - Glomdalsmuseet, Anno museum
Ola Mørkhagen - Glomdalsmuseet, Anno museum
Jan Hoff Jørgensen - Mostafa Pourbayat - Innlandet County Municipality

For spørsmål om prosjektet i Norge, kontakt sigurd.nielsen@annomuseum.no

Engelsk informasjon om prosjektet/ Press release about the project:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2