Hopp til hovedinnhold

Finnskogen

Finnskogen ble befolket av finske innvandrere på 1600-tallet. De brant granskog og dyrket rug i asken (svedjing), noe som ga gode avlinger. Dette gikk imidlertid hardt utover skogen, og skogfinnene måtte gå over til vanlig gårdsdrift og skogsarbeid.

Finnetunet

Finnetunet framstiller en mindre gard på 1800-tallet.

Røykstua er fra Østerby i Austmarka, Kongsvinger, og er bygd i1859. Røykstua har et stort ildsted oppmurt av stein og uten pipe.

Badstua er fra Kalneset, Grue. Badstua hadde et ildsted av stein uten fuger og uten pipe. Badstua kunne brukes både til dampbad og som tørkehus.

Ria fra Revholtet i Grue var et tørke- og treskehus for rugen. Denne ria ble gjort om til høyløe da svedjingen avtok.

Buene fra Rundhaugen var brukt som henholdsvis kjørelbu og melkebu.

Treskelåven fra Rundhaugen er fra 1800-tallet og består av treskegolv med underlåve, høygolv og halmgolv.

Utekjelleren fra Rundhaugen er en hvelvet kjeller bygd inn i jorda som ble brukt til potet og rotfrukter.

 • 1/8
  Røykstua fra Østerby, Austmarka
 • 2/8
  Treskelåve fra Rundhaugen
 • 3/8
  Rie fra Revholtet, Grue
 • 4/8
  Badstue fra Kalneset, Grue
 • Tu buer fra Rundhaugen på Grue
  5/8
  Buer fra Rundhaugen.
 • 6/8
  Bu fra Rundhaugen, kjent som "Trollbua"
 • 7/8
  Bu fra Rundhaugen.
 • 8/8
  Jordkjeller fra Rundhaugen
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2