Hopp til hovedinnhold

En litterær skattkiste

Helge Væringsaasens boksamling teller over 60 000 antikvariske bøker, og ble på begynnelsen av 1900-tallet regnet som Nordens største private boksamling. Her finner du håndskrifter fra 1100-tallet, inkunabler og sjeldne verk fra boktrykkerkunstens eldste periode.

  • 1/1

Hovedvekten av samlingen er danskspråklig litteratur fra 1800-tallet, men unntakene er mange. Tematisk favner den bredt, og inneholder bl.a. en stor bibelsamling på mange språk, kildeskrifter som Diplomatarium Norvegicum, gamle nordiske lovsamlinger, sjeldne numismatiske verk, førsteutgaver av nordiske forfattere og mye, mye mer. Det eldste trykte verket er «Naturhistorie» av Plinius fra 1483.


Artikkel av Arne Moe i "Nytt om gammalt" 1979. Arne Moe var som nyutdannet bibliotekar sivilarbeider ved Glomdalsmuseet 1977-1979, og har siden jobbet som bibliotekar og kultursjef i Gausdal kommune. Han er i dag kontorsjef ved Høgskolen i Lillehammer, avdeling for pedagogikk og sosialfag.

Eldre norske trykk og skillingsviser

Dette er et registreringsprosjekt som gjennomføres 2018-2019. Prosjektet har fått støtte fra Nasjonalbiblioteket.