Hopp til hovedinnhold

Åmot

 • 1/1

Tunet består av en stuebygning, våningshus, et loft, to stabbur og en låve.

Veslestua er fra Nedstu Berger og er ei østerdalsstue fra 1780 og sannsynligvis bygd som gjestestue.

Bergerloftet er et midtgangsloft med ett rom i første etasje innredet til beboelse, og øvrige rom brukt til diverse lagerformål. Bodrommet i første etasje kan ha vært kjøttbu.

Åsetbygningen fra 1795 regnes som områdets første våningshus i to etasjer. Bonde og skogeier Ole Åset var en foregangsmann. Som handelsmann og i en periode også politiker, hadde han et vidt kontaktnett. Kanskje derfor var det at Carl Johan overnattet her på sin kroningsferd i 1818. I tillegg til bolig, rommet huset en butikk og poståpneri i første etasje.

Stabburene fra Løsset og Berger regnes å være fra henholdsvis slutten av 1600-tallet og ca 1800.

Bergerlåven er en treskelåve som kan være fra tidlig på 1700-tallet. Den har to kjørebruer, to treskegolv og fem avdelinger, noe som tyder på en stor gårdsdrift.

Utenfor tunet står et brannsprøytehus som gårdene Alme og Kåsa hadde på deling.

 • 1/8
  Åsetbygningen fra Nordre Åset, Åmot
 • 2/8
  "Kongerommet", interiør fra Åsetbygningen
 • 3/8
  Veslestu-Berger, Nedre Berger, Åmot
 • 4/8
  Loft fra Nedre Berger, Åmot
 • 5/8
  Låve fra Nedre Berger, Åmot
 • 6/8
  Stabbur fra Nedre Berger, Åmot
 • 7/8
  Stabbur fra Løsset, Åmot
 • 8/8
  Brannsprøytehus