Hopp til hovedinnhold

Seminar om nasjonale minoriteter og urfolk

Ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler, frivillige organisasjoner og andre interesserte inviteres til seminar på Glomdalsmuseet i Elverum mandag 4. og tirsdag 5. mars.

Seminar

Ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler, frivillige organisasjoner og andre interesserte inviteres til seminar på Glomdalsmuseet i Elverum mandag 4. og tirsdag 5. mars.

Fristen er fredag 23. februar.

Vi har plass til inntil 100 deltakere, så det kan lønne seg å melde seg på så raskt som mulig.

Det er Innlandet fylkeskommune, Glomdalsmuseet og Taternes landsforening som arrangerer seminaret.

Rapporten «Sannhet og forsoning – grunnlag for et oppgjør med fornorskingspolitikk og urett mot samer, kvener/norskfinner og skogfinner» har satt nytt søkelys på noen av våre nasjonale minoriteter og urfolk. Fra tidligere har vi også en tilsvarende rapport om romanifolket/taterne, som også peker på behovet for mer kunnskap og positive tiltak for inkludering og holdningsskapende arbeid mot rasisme. 

Program

Mandag 4. mars kl. 19.00

  • Middag med kulturinnslag og konsert med Veronica Akselsen Lillesveen og Roy Lønhøiden på Glomdalsmuseet

Tirsdag 5. mars kl. 09.00-14.30 

  • Kort presentasjon av rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen, nasjonale minoriteter og urfolk og pågående arbeid i Innlandet
  • Orientering om aktivitetstilbudene ved Glomdalsmuseet og omvisning
  • Orientering om aktivitetstilbud og møter med blant andre Randsfjordmuseet, Valdresmusea, Norsk Skogfinsk museum, Sisdajven Saemien Siebrie (tidligere Mjøsa og omegn sameforening) og Norske Kveners forbund i tillegg til arrangørene.
  • Lunsj 
  • Dialog om hvilke tiltak som trengs for å øke kunnskapsnivået om nasjonale minoriteter og urfolk. Kan vi skape flere inkluderende aktiviteter for barn og unge i barnehager, skoler og på fritiden?
  • Oppsummering og veien videre
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1