Oppdrag verden!

Et formidlingstilbud en dag i uke 43, dato kommer. Tilbudet gjelder for 4.-7.trinn.

Glomdalsmuseet har i mange år jobbet med det flerkulturelle samfunnet som tema, særlig med tanke på integrasjon.

For 4.-7.trinn:

«Oppdrag verden» er en videreutvikling av vårt flerkulturelle verksted, som vi har hatt i mange år. Dette opplegget finner sted på museet en dag i året, rundt FN-dagen. Samarbeidspartner er Læringssenteret i Elverum, som bidrar med instruktører fra mange land. Alle elever som deltar får et pass, som de må stemple rundt om på de ulike stasjonene. Elevene får selv velge hvor de stopper, og hvor lenge de blir. Stasjonene er organisert etter tema som skrift, klær og utseende, musikk, dans, håndverk og lek.