Hopp til hovedinnhold

Oppdrag verden!

4.-7. trinn (temadag)

Glomdalsmuseet har i mange år jobbet sammen med Elverum læringssenter og sammen ha vi utarbeidet formidlingstilbudet Oppdrag verden.

Oppdrag verden er en videreutvikling av vårt flerkulturelle verksted, som vi har hatt i mange år. Dette opplegget finner sted på museet en dag i året, rundt FN-dagen. Samarbeidspartner er Læringssenteret i Elverum, som bidrar med instruktører fra mange land. Alle elever som deltar får et pass, som de må stemple rundt om på de ulike stasjonene. Elevene får selv velge hvor de stopper, og hvor lenge de blir. Stasjonene er organisert etter tema som skrift, klær og utseende, musikk, dans, håndverk og lek.

Tid: Uke 43 (datoer kommer i august)

Sted: Inne i utstillingene, klasserommet og biblioteket
Antall: 150 per dag

  • Barnehender med hennamaling
    1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • Barn som løper med afghanske drager under skoleformidlingen Oppdrag verden! som holdes hvert år på FN-dagen
    4/4