Min flukt

Min flukt er både en nettutstilling og en fysisk utstilling på Glomdalsmuseet med åpningsdato 25. oktober 2017.

Gjennom hele menneskehetens historie har vi flyktet fr a fare som truer. Da denne utstillingen åpnet, var 65 millioner mennesker på flukt i verden. Fler tallet av disse menneskene er flyktninger i eget land. Mange flykter til nabolandene. Kun et mindretall kommer til Europa, og av disse kommer kun en marginal andel til Norge.

De siste årene har f lyktningstrømmene f ått stor oppmerksomhet i media, men det er lett for individene å forsvinne i mengden. For ofte blir f lyktningstrømmen til gr afer og tall, som gir grobunn for f rykt. Vi ønsker å vise at det er mennesker bak tallene. I utstillingen MIN FLUKT møter du åtte personer som alle har forlatt hjemlandet sitt for å finne t rygghet et annet sted. De kommer fr a hele verden, fr a konf likter som er historie og kon flikter som fremdeles pågår.

Følg deres historier gjennom utstillingen!

Christine Furuberg har vært prosjektleder for Min flukt ved Glomdalsmuseet.

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd.