Hopp til hovedinnhold

Min flukt

Min flukt er både en nettutstilling og en fysisk utstilling på Glomdalsmuseet med åpningsdato 25. oktober 2017.

Gjennom hele menneskehetens historie har vi flyktet fra fare som truer. Da denne utstillingen åpnet, var 65 millioner mennesker på flukt i verden. Flertallet av disse menneskene er flyktninger i eget land. Mange flykter til nabolandene. Kun et mindretall kommer til Europa, og av disse kommer kun en marginal andel til Norge.

De siste årene har flyktningstrømmene fått stor oppmerksomhet i media, men det er lett for individene å forsvinne i mengden. For ofte blir flyktningstrømmen til grafer og tall, som gir grobunn for frykt. Vi ønsker å vise at det er mennesker bak tallene. I utstillingen MIN FLUKT møter du åtte personer som alle har forlatt hjemlandet sitt for å finne trygghet et annet sted. De kommer fra hele verden, fra konflikter som er historie og konflikter som fremdeles pågår.

Følg deres historier gjennom utstillingen!

Christine Furuberg har vært prosjektleder for Min flukt ved Glomdalsmuseet.

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd. 

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 2