Hopp til hovedinnhold

Manuskripter

Væringsaasens samling inneholder over hundre manuskripter, de fleste fra 1700- og 1800-tallet. Mye er forelesningsnotater ført i pennen av norske, danske og svenske studenter. Noe er dikt- og visebøker. Her er også eldre håndskrifter og fragmenter av kjente verker fra fjern og nær.

  • To utkast til dikt av H.C. Andersen.
  • Islandsk håndskrift fra 1803. Studiosus juris FinnúrMagnússons avskrift av Eggert Ólafssons dikt Búnadar bálkur med dansk bearbeidelse. I tillegg flere dikt på originalspråket.
  • Fragment 1. Fragment fra «Missale Upsalense vetus» (Johann Snell 1484). Bladet er brukt til innbinding av «Dionysii Alex. Et Pomp. Melae Situs orbisdescriptio» (Henri Estienne 1577).
  • Fragment 2. Bokbind til «De arte Bene moriendi» - Om kunsten å dø (1495).Bokbindet er satt sammen av to liturgiske fragmenter – fra Missale ellermessebok, skrevet på 1200-tallet og Lectionarium med bibeltekster, antakeligfra 1350-1400-tallet.
  • «The study of wisdom» er et munkeskrift fra siste halvdel av 1100-tallet. Dette er det eldste håndskriftet i samlingen. Skriftet er ført i pennen av munkene Hugo av St. Victor (1096-1141), Richard av St. Victor (død 1173) og Bernard av Clairvaux (1090-1153) og er på hele 120 sider. Litteratur: L. Gjerløw: A Twelfth-Century Victorine or Cistercian Manuscript in the Library of Elverum. I: Revue Bénédictine, 1972, no 3-4, s. 313-338.

      Munkeskriftet er digitalisert av Riksarkivet.

"The study of wisdom" is a monkish manuscript from the late 12th century. It is written by the monks Hugo of St. Victor (1090-1141), Richard of St. Victor (dead 1173) and Bernard of Clairvaux (1090-1153). Literature: L. Gjerløw: A Twelfth-Century Victorine or Cistercian Manuscript in the Library of Elverum. In: Revue Bénédictine, 1972, no 3-4, p. 313-338.   

The manuscript is digitized by the National Archives of Norway